Tentoonstelling "Kunstkracht 2019" genkerKUNSTKLIEK

Op vrijdagavond 13 december 2019 is in het "Casino Modern" te Genk, de tentoonstelling "Kunstkracht 2019" van de genkerKUNSTKLIEK officieel geopend. Het is een jaarlijks terugkerende tentoonstelling en is samengesteld uit geselecteerde werken van amateurkunstenaars met als doel hun de gelegenheid te geven zijn of haar werken te presenteren.

Ook Elis Sluiijsmans behoorde tot de groep geselecteerde kunstenaars. Haar werken "The Forest" en "Ik zie het!" zijn ware blikvangers van deze tijd.

ELIS is een echte waarnemer, ZIJ ziet het!
Haar gave en drive plus het tijd inruimen om de vele ideeën te vertalen naar telkens weer nieuw en ander werk bevestigt wederom dat je ver kunt komen als je er daadwerkelijk voor gaat.
Je gaat het pas zien als je het echt ziet!