Samen bewuster veilig

Samen veilig. TRANS Samen bewuster veilig. <2021-202?>            

In 2021 wordt Elis vanuit haar expertise gevraagd voor haar inhoudelijke bijdrage aan een voor haar organisatie zeer belangrijke themasessie voor externen. Ook krijgt ze de vrijheid om als kunstenaar aan de slag te gaan met de presentatie. Wie Elis vraagt weet zeker dat er goede producten worden geleverd.

Bijdrage
Diverse afbeeldingen en zelfs een intro-filmpje zijn het resultaat. Ook hier geldt: ‘van complex naar simpel’ én toch met een alles omvattende boodschap.

Enthousiast
Genodigden zijn enthousiast, ze zijn geboeid zowel als toehoorder als toeschouwer. Het is een geslaagd moment en vele complimenten zijn er voor de gehele organisatie.

WERK EN KUNST VERSTERKEN ELKAAR!